webinar register page

Webinar banner
Webinarium informacyjne nt. Programu Wsparcia Technicznego EPAH
Walka z ubóstwem energetycznym jest dla wielu europejskich władz lokalnych priorytetem. Mimo umiejętności radzenia sobie z wieloma złożonymi problemami społecznymi, gospodarczymi i instytucjonalnymi, nadal stanowi ona wyzwanie, począwszy od identyfikacji wskaźników ubóstwa energetycznego, poprzez zaproponowanie i przygotowanie skutecznych działań, aż po ich wdrażanie. Dlatego też konieczne jest oparcie lokalnych strategii i działań na dokładnej, oddolnej analizie wrażliwych konsumentów, ich sytuacji i możliwości. Aby w tym pomóc, centrum EPAH ogłasza nabór do Programu Wsparcia Technicznego przeznaczonego dla samorządów oraz współpracujących z nimi organizacji, które chcą przeciwdziałać zjawisku ubóstwa energetycznego. W okresie od 1 do 31 marca 2023 r. wnioskodawcy będą mogli aplikować o pomoc techniczną (wsparcie eksperckie), dzięki której będą w stanie lepiej zaplanować działania na rzecz osób ubogich energetycznie lub zagrożonych ubóstwem energetycznym. Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium organizowanym przez PNEC, aby dowiedzieć się, o jaką pomoc można ubiegać się w ramach Programu Wsparcia Technicznego EPAH! Całe webinarium odbędzie się w języku polskim.

Feb 28, 2023 11:00 AM in Brussels

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Climate Alliance Brussels Office.